This item is not available for sale.

Customers Who Bought This Also Bought

 

About This Item

 

Full Description

Denne veiledningen i serien for vurdering av arbeidsmiljøet (Occupational Health and Safety Assessment Series, OHSAS) gir generelle råd om anvendelsen av SN-BS OHSAS 18001:2007. Den forklarer de underliggende prinsippene i SN-BS OHSAS 18001 og beskriver hensikt, grunnlag, prosesser og resultater opp mot alle kravene i SN-BS OHSAS 18001. Dette for å lette forståelsen for og implementeringen av SN-BS OHSAS 18001. SN-OHSAS 18002 angir ikke ekstra krav ut over de som er spesifisert i SN-BS OHSAS 18001, og foreskriver heller ikke obligatoriske metoder for implementering av SN-BS OHSAS 18001.